Disable Preloader

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับ

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 8:30-16:30

โทรหาเรา

054-466-666 ต่อ 3101

header-logo.png
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566
  • 30/5/2567 23:01:47
  • 85

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นพิธีที่คณะพยาบาลศาสตร์จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล นับเป็นรุ่นที่ จำนวน 17 คน ที่ผ่านการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาของหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พิธีการประกอบด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรเรียนดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและให้ปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ Gallery


ข่าว

บทความ

ข่าวล่าสุด

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 อ่านเพิ่ม...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการอบรมแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการซ้อมอพยพหนีไฟ ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อ่านเพิ่ม...

ผลงานนวัตกรรมนำเสนอ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญนิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมนำเสนอ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 อ่านเพิ่ม...

Copyright© Design All right reserved. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา