Disable Preloader

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับ

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 8:30-16:30

โทรหาเรา

054-466-666 ต่อ 3101

header-logo.png

รายการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ( ปี 2567 )

รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ( ปี 2566 )

Copyright© Design All right reserved. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา