Disable Preloader

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับ

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 8:30-16:30

โทรหาเรา

054-466-666 ต่อ 3101

header-logo.png
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตที่ได้รับเลือกให้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2564     --> คลิ๊กเพื่อเปิด <--
วันที่: 28 ส.ค. 2564 10:14

Copyright© Design All right reserved. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา